|
Chào mừng bạn đến với website của Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu
Menu Đóng

LUỒNG VÀO CẢNG


Chiều dài Độ sâu luồng Chế độ thủy triều Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được
14km 6,5m Bán nhật triều Đến 5.000 DWT