|
Chào mừng bạn đến với website của Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu
Menu Đóng

KHO BÃI


  • Kho thường: 17.000m2 với hệ thống 16 kho tách biệt.

  • Bãi thường (bãi container và bãi chứa hàng rời…): 78.000m2

  • Kho ngoại quan: 3.000 m2 (bao gồm 2 kho, mỗi kho có diện tích 1.500 m2)

  • Bãi ngoại quan: 21.230 m2

  • Kho lạnh: 950 T (bao gồm 2 kho 450T và 500T)