|
Chào mừng bạn đến với website của Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu
Menu Đóng
  • Home
  • BAN LÃNH ĐẠO

Lê Văn Kháng

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Di Động: (+84) 254 3848549

Phạm Quốc Long

Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị

Di Động: (+84) 254 3848549

Trương Bách Thế

Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị

Di Động: (+84) 254 3848549

Nguyễn Quốc Thái

Tổng giám đốc

Email: quocthai1966@yahoo.com

Điện thoại: (+84) 254 3621 979

Bùi Chí Lợi

Giám đốc xí nghiệp Dịch vụ

Email: loibuichi@vungtauport.com.vn

Điện thoại: (+84) 254 3848 547 / DĐ: (+84) 983 266 656

Trần Minh Trường

Phó giám đốc xí nghiệp Thương Cảng

Email: minhtruong@vungtauport.com.vn

Điện thoại: (+84) 254 3848 312 / DĐ: (+84) 908 827 595